Projekt remontu kładki dla pieszych nad torami linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec na stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce Północne

Projekt remontu kładki dla pieszych nad torami linii kolejowej nr 179 Tychy – Mysłowice Kosztowy na stacji Bieruń Stary

Projekt rozbiórki kładki dla pieszych nad torami linii kolejowej nr 137 Ruda Śląska – Zabrze w Zabrzu przy ul. Skalley’a

Projekt remontu i przegląd szczegółowy mostu nad rzeką Łeba w ciągu ul. Sienkiewicza w Łebie, powiat lęborski

Projekt remontu i przegląd szczegółowy mostu nad kanałem Chełst w ciągu ul. Kościuszki w Łebie, powiat lęborski

Projekt remontu i przegląd rozszerzony mostu nad kanałem Chełst w ciągu Alei Św. Jakuba w Łebie, powiat lęborski

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Odbudowa kładki dla pieszych przez rz. Rudę w ciągu Alei Klodwiga w m. Rudy” gmina Kuźnia Raciborska, powiat raciborski

Projekt przebudowy mostu nad rz. Chociel w ciągu drogi powiatowej Nr 0430Z ul. Reymonta w m. Bobolice, powiat koszaliński

Projekt remontu zabytkowego wiaduktu nad fosą budynku fortu II przy ul. Obodrzyckiej w Poznaniu

Projekt remontu przepustu drogowego wraz z towarzyszącą zaporą przy stawie w ciągu drogi gminnej Nr 100514D w m. Kurów Mały, gmina Jerzmanowa, powiat głogowski

Projekt remontu wiaduktu kolejowego w km 1,479 linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa przy ul. Gnieźnieńskiej w Poznaniu

Projekt remontu wiaduktu kolejowego w km 3,490 linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa w m. Bogucin, gmina Swarzędz, powiat poznański

Ekspertyza mostu nad rz. Rudka w ciągu drogi gminnej ul. Kolejowej w m. Kuźnia Raciborska, powiat raciborski

Projekt remontu mostu nad rz. Rudka w ciągu drogi gminnej ul. Kolejowej w m. Kuźnia Raciborska, powiat raciborski

Ekspertyza i projekt remontu mostu kolejowego w ramach zadania pn.: „Wymiana konstrukcji stalowej nitowanej w torze Nr 1 mostu w km 192,231 linii Nr 131 Chorzów Batory – Tczew na tymczasową konstrukcję obiektu inżynieryjnego” w m. Otok, gmina Zadzim, powiat poddębicki

Ekspertyza wiaduktu drogowego nad linią kolejową Nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom w m. Strzyżów, gmina Drzewica, powiat opoczyński

Projekt remontu wiaduktu drogowego nad linią kolejową Nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom w m. Strzyżów, gmina Drzewica, powiat opoczyński

Ekspertyza wiaduktu drogowego nad linią kolejową Nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom w m. Werówka, gmina Drzewica, powiat opoczyński

Projekt remontu wiaduktu drogowego nad linią kolejową Nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom w m. Werówka, gmina Drzewica, powiat opoczyński

Ekspertyza mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu drogi powiatowej Nr 12P-10 ul. Siewna – Dożynkowa w Krakowie

Projekt przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2939S w km 5+278 w m. Poniszowice, gmina Rudziniec, powiat gliwicki

Ekspertyza i projekt remontu wiaduktu nad linią kolejową nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj w ciągu drogi powiatowej ul. Doktora Twardego w Krakowie

Projekt przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Zaszkole w m. Klecza Dolna, gmina Wadowice

Ekspertyza wiaduktu nad linią kolejową – torem łączącym nr 947  Kraków Olsza – Kraków Łęg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Nowohuckiej w Krakowie

Projekt remontu kładki dla pieszych, stanowiącej dojście do budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul Żwirki i Wigury w Warszawie

Projekt rozbiórki starego i budowy nowego mostu na Pagórek nad potokiem Łęgówka, obręb Piątkowa, gmina Chełmiec / Nowy Sącz

Projekt remontu wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 272 Kluczbork – Poznań Główny w ciągu drogi gminnej G415 ul. Mostowa w m. Przygodzice, powiat ostrowski

Projekt remontu mostu przez rzekę Widawkę w km 56+674 drogi krajowej nr 74j w m. Dzbanki, gmina Szczerców, powiat bełchatowski

Projekt remontu mostu w ciągu drogi gminnej Nr 108016E w Leszczynach Małych, gmina Dłutów, powiat pabianicki

Ekspertyza stanu technicznego kładki dla pieszych na Kanale Półwieś w rejonie osiedla Koszyka w Opolu, Projekt budowy przepustu w tym miejscu

Projekt przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1801O Strzelce Opolskie – Brzezina ul. Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich

Projekt przebudowy obiektu inżynierskiego nad rz. Piotrówka w ciągu drogi gminnej w m. Łaziska, gmina Jemielnica, powiat strzelecki

Projekt remontu mostu nad rzeką Psina za oczyszczalnią ścieków w m. Raków, gm. Baborów, powiat głubczycki

Projekt przebudowy mostu nad potokiem Łana przy ul. Modrzewiowej w m. Woźniki, powiat lubliniecki

Projekt remontu mostu nad rzeką Niesób w ciągu ul. Aleja Marcinkowskiego w m. Kępno

Ocena statu technicznego obiektu mostowego nad potokiem „Krzywa Struga” w m. Działoszyn, gm. Bogatynia, powiat zgorzelecki

Projekt remontu wiaduktu drogowego nad nieczynną rozebraną linią kolejową nr 307 w ciągu ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka w m. Kępno

Ekspertyza stanu technicznego obiektu mostowego nad rzeką Uszwica w ciągu ul. Browarnej w m. Brzesko