OBIEKTY MOSTOWE… TUNELE… PRZEPUSTY… KONSTRUKCJE OPOROWE…
Nasz zakres działalności to wszystkie obiekty inżynierskie w obszarze projektowania: mosty, wiadukty, estakady, kładki, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe. Wykonujemy: projekty budowlane, ekspertyzy techniczne, przeglądy okresowe. Niech przyszłość powie prawdę i oceni każdego wg. jego pracy i osiągnięć. Teraźniejszość jest ich, przyszłość dla której pracowałem jest moja. – Nikola Tesla