OFERTA

MOSTY I DROGI:
Kompleksowe projektowanie w zakresie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych wraz z uzgodnieniami:

 • konstrukcje inżynierskie: mosty, wiadukty, kładki, przepusty, tunele, przejścia podziemne, konstrukcje oporowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. sieciami energetycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi,
 • modernizacje, przebudowy i remonty istniejących obiektów mostowych,
 • drogi gminne, osiedlowe, wewnętrzne oraz place i parkingi,
 • zjazdy do posesji,
 • tymczasowe organizacje ruchu drogowego.

Projektowanie specjalistyczne skierowane do mostowych firm wykonawczych:

 • rysunki warsztatowe mostowych konstrukcji stalowych,
 • projekty rusztowań i szalunków,
 • projekty technologiczne.

Diagnostyka obiektów mostowych:

 • oceny stanu technicznego,
 • określenie nośności mostów,
 • okresowe kontrole obiektów (przeglądy podstawowe – roczne, rozszerzone – pięcioletnie, szczegółowe),
 • ekspertyzy techniczne.

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE:
Realizacja projektowa inwestycji wraz z uzgodnieniami:

 • projekty hal przemysłowych i magazynowych, wiat, zadaszeń i zbiorników (koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze),
 • inwentaryzacje budowlane obiektów przemysłowych,
 • projekty napraw uszkodzonych konstrukcji,
 • projekty rozbiórek,
 • wykonanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych (konstrukcje monolityczne i prefabrykowane),
 • wykonanie rysunków warsztatowych konstrukcji stalowych,
 • wykonywanie obliczeń statyczno–wytrzymałościowych konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych.

BUDOWNICTWO OGÓLNE:
Kompleksowa obsługa projektowa inwestycji wraz z uzgodnieniami:

 • projekty nowych budynków mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych), użyteczności publicznej i innych obiektów budowlanych (koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze),
 • sprzedaż i adaptacje projektów gotowych,
 • projekty przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów budowlanych,
 • projekty zmiany sposobu użytkowania (zmiana funkcji budynku lub lokalu),
 • projekty zagospodarowania terenu,
 • inwentaryzacje budowlane do celów projektowych na potrzeby przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, wymiany konstrukcji dachu, powiększania lub wykonywania nowych otworów okiennych lub drzwiowych oraz dla oceny stanu technicznego budynku,
 • projekty napraw uszkodzonych konstrukcji,
 • projekty rozbiórek.