OFERTA

OBIEKTY MOSTOWE:
Kompleksowe projektowanie w zakresie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych wraz z uzgodnieniami:

  • konstrukcje inżynierskie: mosty, wiadukty, kładki, estakady, przepusty, tunele, przejścia podziemne, konstrukcje oporowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. sieciami energetycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi,
  • modernizacje, przebudowy i remonty istniejących obiektów mostowych,
  • tymczasowe organizacje ruchu drogowego.

Projektowanie specjalistyczne skierowane do mostowych firm wykonawczych:

  • rysunki warsztatowe mostowych konstrukcji stalowych,
  • projekty rusztowań i szalunków,
  • projekty technologiczne.

Diagnostyka obiektów mostowych:

  • oceny stanu technicznego,
  • określenie nośności użytkowej,
  • okresowe kontrole obiektów (przeglądy podstawowe – roczne, rozszerzone – pięcioletnie, szczegółowe),
  • ekspertyzy techniczno-budowlane.